Praktische spiritualiteit voor mensen van deze tijd

Wanneer mensen zich, plotseling of geleidelijk, geconfronteerd zien met hun eigen dood kan dit allerlei emoties en levensvragen oproepen. Nog niet eerder was de uitnodiging tot loslaten, overgave en waarheid zo aanwezig. Tijdens deze intensieve en/of verwarrende periode kan de behoefte aan troost en steun ontstaan.

B_stervensbegeleiding

Voor mensen in deze situatie bestaat de mogelijkheid begeleiding te ontvangen door middel van pastoraal-psychologische gesprekken. Hoewel fysieke genezing in deze fase vaak niet meer het doel is van therapie, kan er in andere opzichten nog wel genezing van mens als geheel optreden.

Naarmate het eind van een leven meer en meer een realiteit aan het worden is, wensen mensen zich te bepalen tot datgene wat echt belangrijk voor hen is. Begeleiding door een neutraal, liefhebbend persoon (de geestelijk verzorger) kan de zieke het gevoel geven dat hij er als mens ook in deze fase van zijn leven helemaal mag zijn en dat hij nog in staat is om voor hem of haar belangrijke, persoonlijke thema's te helen of zich ermee te verzoenen.

De begeleiding kan een vrijplaats zijn waar ruimte is voor allerhande emoties, gevoelens en overtuigingen die met het afscheid van het leven en het (zieke) lichaam samenhangen. Bewustwording van wat er in je leeft, kan de voorbereiding op afscheid van het leven en dierbaren zowel verdiepen als lichter maken.

Samen met de cliënt wordt gezocht naar een spiritueel kader waarin de levensvragen behorend bij deze levensfase een plek kunnen krijgen. Indien gewenst en passend kan een beroep gedaan worden op Willemijns kwaliteiten als healer. Healing is een krachtig middel om de cliënt in contact te brengen met voor hem of haar belangrijke hulpbronnen en met de verlangens van zijn of haar ziel van dit moment.

Pastorale aandacht (en eventueel healing) als stervensbegeleiding bieden naast het gesproken woord ook stilte, nabijheid, zang en gebed om te helpen bij het loslaten van het geleefde leven en bij het vinden van vrede met wat kome.

InRitual biedt tevens begeleiding bij afscheidsrituelen, begrafenis- en rouwrituelen en nazorg aan nabestaanden.