Praktische spiritualiteit voor mensen van deze tijd

Willemijn studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde aldaar de predikantsopleiding. C_pastorale ondersteuningDit houdt in dat zij beschikbaar is als freelance theoloog voor diverse werkzaamheden in kerkelijke gemeenten. Zij heeft vijftien jaar ervaring met het doen van pastoraat en vindt het één van de mooiste manieren om mensen te ontmoeten.

Belangstelling voor de mens en diens verhaal

In het pastoraat gaat het in de eerste plaats om het tonen van belangstelling voor de ander en wat hem of haar bezig houdt. Dat kunnen grote levensvragen zijn, maar ook familierelaties, gezondheidskwesties of dagelijkse beslommeringen, zoals het aantrekken van steunkousen. Elk onderwerp is een mogelijk gespreksonderwerp, omdat het in de pastorale ontmoeting gaat om werkelijke betrokkenheid en interesse. Het luisteren naar de levensverhalen van de ander kan diegene tot zijn recht laten komen. Mensen aan het eind van hun leven kunnen er bijvoorbeeld meer vrede door krijgen met hoe hun leven verlopen is.

Indien gewenst kan een pastoraal bezoek gecombineerd worden met samen stil zijn, een gedicht lezen, een gebed, zingen of het geven van een handoplegging of zegening.

Pastoraal bezoek in de laatste levensfase

Willemijn heeft veel affiniteit met het bezoeken van zieken en stervenden (geestelijke verzorging/begeleiding). Zij vindt het een eer om mensen in die omstandigheden en levensfasen nabij te mogen zijn en hen te helpen in de overgave te komen aan wat is en wat komt. Juist op het laatste stukje van de weg des levens kan het prettig zijn voor even een metgezel te hebben, die tegelijkertijd een 'tegenover' is.

Er is geen doel dat gehaald moet worden en er wordt gezocht naar de meest passende manier van uitwisseling. Rustig bijeen zijn, elkaar in de ogen kijken, een ontfermend woord, uithuilen of het vasthouden van een hand.

Afscheidsritueel

Ook het doen van een eenvoudig afscheidsritueel behoort tot de mogelijkheden, eventueel met de dierbaren van de stervende erbij.

Soms komt het ook voor dat Willemijn vooraf gevraagd wordt, de uitvaart van de stervende te zullen leiden. In een dergelijk geval heeft het een meerwaarde de persoon om wie het gaat, goed te leren kennen in de laatste levensfase.

Ontmoeting van mens tot mens

In het pastoraat en bij geestelijke verzorging is de betrekking tussen de geestelijk verzorger en de pastorant een andere dan die tussen therapeut en cliënt. De hulpvraag van de pastorant kan een aanleiding zijn tot het bezoek, maar is niet noodzakelijk. Het gaat steeds weer om aandacht voor de mens als geheel in zijn of haar context. De pastoraal werker brengt ook zichzelf in in het gesprek, daar waar dat passend en voedend is voor het contact. Vandaar dat Willemijn spreekt over een pastorale ontmoeting.

Buitenkerkelijk

Deze gevarieerde dienst kan ook worden aangeboden aan mensen die niet religieus of kerkelijk zijn. Elk mens kent in de verschillende levensfasen spirituele noden en behoeften en verlangens. Het is niet nodig daarvoor een God te erkennen, maar veeleer zichzelf te kunnen blootgeven en zich dan door de ontmoeting te laten sterken.