Praktische spiritualiteit voor mensen van deze tijd

Willemijn Jonkers heeft theologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar zij ook de predikantsopleiding volgde. Dit betekent dat zij in staat is om te spreken, na te denken en zich in te leven in diverse zingevingsvragen. Zij heeft kennis van en ervaring met uiteenlopende levensbeschouwelijke richtingen en achtergronden.

E_theologie

Als freelance predikant is zij inzetbaar voor groepswerk, begeleiding van vergaderingen en gemeenteopbouw, als voorganger in vieringen en in het pastoraat.

Willemijn heeft een bijzondere affiniteit met het werken met jongeren/jongvolwassenen en weet hen met onconventionele manier aan te sluiten bij hun levensbeschouwelijke interesses.

Willemijn heeft in haar pastorale werk een houding van mededogen, inzicht en ontferming ontwikkeld. Hierdoor kan zij steunend aanwezig zijn in levensprocessen die diep ingrijpen, zoals geboorte, afscheid en rouw, ziekte en dergelijke. Deze manier van hulpverlening wordt ook wel geestelijke verzorging genoemd: er is aandacht voor de mens als geheel en wat daarin zijn of haar geest nodig heeft.

Voorts is Willemijn ook regelmatig gastvoorganger in diverse kerkelijke gemeenten. Zij streeft ernaar, het Woord door middel van gebed, verkondiging en een doorleefde spirituele houding levend en tastbaar te laten worden. Een goede exegese, gevoel voor liturgie en een prettig stemgeluid ondersteunen het geheel.

Wanneer mensen zich, plotseling of geleidelijk, geconfronteerd zien met hun eigen dood kan dit allerlei emoties en levensvragen oproepen. Nog niet eerder was de uitnodiging tot loslaten, overgave en waarheid zo aanwezig. Tijdens deze intensieve en/of verwarrende periode kan de behoefte aan troost en steun ontstaan.

Voor mensen in deze situatie bestaat de mogelijkheid begeleiding te ontvangen door middel van pastoraal-psychologische gesprekken. Hoewel fysieke genezing in deze fase vaak niet meer het doel is van therapie, kan er in andere opzichten nog wel genezing van mens als geheel optreden.

Willemijn studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde aldaar de predikantsopleiding. Dit houdt in dat zij beschikbaar is als freelance theoloog voor diverse werkzaamheden in kerkelijke gemeenten. Zij heeft vijftien jaar ervaring met het doen van pastoraat en vindt het één van de mooiste manieren om mensen te ontmoeten.