Praktische spiritualiteit voor mensen van deze tijd

InRitual is verhuisd

Adres van de praktijk:

Rembrandtlaan 25
1399 VJ Muiderberg

tel. 0294-237 702

 

Psycho-spirituele geneeswijzen zijn een vorm van aanvullende geneeswijzen. We willen de reguliere invalshoek completeren met een holistische benadering. Dat wil zeggen, dat de meeste klachten en thema’s worden onderzocht op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.E_psychospirituele geneeswijzen Ruwweg de ene helft van het consult is er op gericht de mogelijke oorzaken van een kwaal of probleem te achterhalen op die vier niveaus, terwijl de andere helft van het consult zich bezighoudt met de vraag: hoe ga je er mee om, wat is de uitnodiging tot groei en hoe kun je jezelf nog meer ondersteunen?

Psycho-spirituele geneeswijzen hebben zowel een psychologische als een spirituele invalshoek. Zo wordt het persoonlijke levensverhaal van de cliënt in een groter geheel geplaatst. Belangrijke gebeurtenissen worden niet alleen emotioneel verwerkt, maar krijgen werkelijk een plek in het leven van de cliënt, waardoor deze er lering uit kan trekken.

Bij de psycho-spirituele geneeswijze wordt door de behandelaar gebruik gemaakt van intuïtieve afstemming op de cliënt. Hierdoor is het consult maatwerk en tevens een oefening in ontvangen. Je hoeft even niet alles uit te leggen of te beredeneren. Door de directe en liefdevolle manier waarop informatie over je zelf naar je toekomt, kun je een dieper begrip krijgen voor hoe jouw leven verloopt en wat jij daarin hebt te doen.

Wat is een reading?

Een readingconsult is een zingevend, adviserend gesprek dat helder aangeeft hoe de cliënt met een bepaald thema in zijn/haar leven om kan gaan. Het kan hierbij gaan om uiteenlopende levensvragen zoals loopbaan, relaties, bestemming, verlies, gezondheid of je persoonlijke ontwikkeling.

De onderwerpen worden van te voren tijdens een telefonisch intakegesprek door de cliënt ingebracht. De reader geeft er  in de sessie verdiepende informatie over, die met behulp van intuïtieve waarneming wordt verkregen. Deze wordt in hedendaagse taal en beelden benoemd en uiteengezet tot het een concreet verhaal is geworden waar de cliënt nu iets mee kan.

Het ontvangen van een healing is een uitnodiging om tot rust te komen en tot jezelf te komen. Door de ontspannen staat van je lichaam ontstaat er ruimte en aandacht voor wat er in je geest leeft. Wanneer je hulp vraagt bij een bepaald onderwerp door middel van healing, kan er geneeskracht, mededogen en inzicht vrij komen.