Praktische spiritualiteit voor mensen van deze tijd

InRitual is verhuisd

Adres van de praktijk:

Rembrandtlaan 25
1399 VJ Muiderberg

tel. 0294-237 702

 

Adonai ging aan hem voorbij en riep: "Adonai, Adonai, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenhied en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid vergeeft (…) “  Sjemoot (Exodus) 34 : 6.

“Wie zal er wanhopen aan de barmhartigheid van zijn Heer, behalve zij die dwalen?” (Koran, 15:56).

“Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen van de rovers was gevallen? Hij zei: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem: Ga heen, doe gij evenzo.” Lukas 10 : 36,37.

“O Mijn dienaren, jullie die onmatig zijn geweest tot eigen schade, wanhoop niet aan de barmhartigheid van God. God vergeeft alle zonden. Hij is werkelijk de Vergever, de Erbarmer”. (Koran, 39:53).

 

*Ayyub is in de Koran de profeet Job.