Praktische spiritualiteit voor mensen van deze tijd

InRitual is verhuisd

Adres van de praktijk:

Rembrandtlaan 25
1399 VJ Muiderberg

tel. 0294-237 702

 

E_column

Interview met Willemijn Jonkers, gepubliceerd in 'Kerk in Den Haag', door Margot C. Berend.


Denken we bij het woord 'rituelen' meteen aan zweverige types of aan occulte behandelingen? Dan is het goed om te beseffen dat de zondagse kerkdienst, een rouwplechtigheid of een huwelijksviering momenten zijn die bol staan van de rituelen.

Zo zijn er nog veel meer ceremonien te bedenken. Bij verhuizingen, bij pensionering, bij verandering van baan of school. Rituelen kunnen je boven jezelf uittillen en kunnen helpen om een overgangssituatie te verwerken. Het leven bestaat bij de gratie van rituelen. Rituelen doen een mens goed.

Vrijdag 4 mei organiseerde het Vreelandse 4/5 mei comité wederom een bijzondere Dodenherdenking, waar passende muziek en persoonlijke woorden elkaar afwisselden. Vele tientallen aanwezigen in de kerk raakte ontroerd door de prachtige live pianomuziek (door Jan Boogaard), de gedichten en teksten door direct of indirect bij de oorlog betrokkenen.

Zij is bijna vijfentwintig jaar en vertrekt binnenkort voor ruim een halfjaar naar een ver buitenland om in een opvanghuis meisjes te gaan helpen in hun ontwikkeling.

Ze schrijft me: “Wat er allemaal gaat gebeuren zal alleen God weten. Ik moet accepteren dat het komt zoals het komt. Ik weet dat ik niet alleen ben en dat ik mag gaan.”

Drie jaar geleden is haar moeder plotseling overleden en ze heeft een poosje rouwverwerking gevolgd bij mij en een collega therapeut. Het is indrukwekkend om te zien hoe zij inmiddels op eigen benen is gaan staan. Zij vraagt zich af of wij nog iets voor haar kunnen doen, juist omdat ze nu zo bezig is met het afronden van een periode en het ingaan van een nieuwe fase.

Willen Islam, Jodendom en Christendom nader tot elkaar komen, zouden wij ons allemaal kunnen richten op wie weet wel de belangrijkste eigenschap van God/Allah/Adonai:

Zijn (haar?) barmhartigheid!

En Ayyub* riep tot zijn Heer: "Rampspoed heeft mij gegrepen, maar u bent de barmhartigste van de barmhartigen.” (Koran, 21:83). 

In levensbeschouwelijke tradities kunnen ruwweg drie typen wegen van bevrijding en heil onderscheiden worden. Ten eerste de weg van het loslaten, zoals bekend uit bijv. het boeddhisme. Ten tweede de weg van de acceptatie: 'er is wat er is'. Deze houding vindt men bijv. in de Veda's. Ten derde de weg van de transformatie: gepoogd wordt middels interventies een verandering te bewerkstelligen.